Pahalgam ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ, ਅਨੰਤਨਾਗ

ਅਨੰਤਨਾਗ District Soil Conservation Officer

ਨਾਮ
Mr. Sajad Khaki
ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?

ਉਸ ਲਈ ਮੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?