ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ

  ਕੁੱਲੂ Deputy Director Agriculture

  ਨਾਮ
  Sh. Rajpal Sharma
  ਫੋਨ
  ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

  ਕੁੱਲੂ District Panchayat Officer

  ਨਾਮ
  Smt. Bimla Devi

  ਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ

   ਕੋਂਨਸ

   ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ

   1. Manali
   2. Kullu

   ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ

   1. Bhuntar
   2. Banjar

   ਬਲਾਕ

   1. Anni
   2. Banjar
   3. Kullu
   4. Naggar
   5. Nirmand

   ਕੀ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ?

   ਉਸ ਲਈ ਮੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾਂ

   ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?