Kaniyol गट, Himatnagar जिल्हा, Sabar Kantha

गावे

  1. Dhabal
  2. Kaniyol
  3. Kesharpura
  4. Khanusa
  5. Tandol
  6. Vasana (ghorvada)