Gidhaur गट, जमुई जिल्हा, बिहार

जमुई जिल्हा कृषी अधिकारी

नाव
Sri Sanjay Kumar
फोन
ईमेल पत्ता

जमुई जिल्हा मृदा संरक्षण अधिकारी

नाव
Sri Revti Raman
फोन
ईमेल पत्ता

जमुई सहाय्यक संचालक, बागकाम

नाव
Sri Ved Prakash
फोन
ईमेल पत्ता

पंचायत

  1. Gangara
  2. Koluha
  3. Kundhar
  4. Moura
  5. Patsandah
  6. Purbi Gugaldih
  7. Ratanpur
  8. Sewa

हे उपयुक्त होते?

त्याबद्दल क्षमस्व

आम्ही सुधारणा कसे करू शकतो?