Guraru गट, Gaya जिल्हा, बिहार

gaya जिल्हा कृषी अधिकारी

नाव
Sri Ashok Kumar Sinha
फोन
ईमेल पत्ता

gaya जिल्हा मृदा संरक्षण अधिकारी

नाव
Sri Vijay Prakash
फोन
ईमेल पत्ता

gaya सहाय्यक संचालक, बागकाम

नाव
Sri Om Prakash Mishra 
फोन
ईमेल पत्ता

पंचायत

 1. Barorah
 2. Daboor
 3. Deokuli
 4. Diha
 5. Ghatera
 6. Gurroo
 7. Kanausi
 8. Konchi
 9. Malpa
 10. Pahra
 11. Paruhara
 12. Rauna
 13. Tilori

हे उपयुक्त होते?

त्याबद्दल क्षमस्व

आम्ही सुधारणा कसे करू शकतो?