ദിമാപൂർ ಜಿಲ್ಲೆ, നാഗാലാ‌ൻഡ്

ലോക്സഭാ പാർലമെന്ററി മണ്ഡലം

  ദിമാപൂർ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

  പേര്
  Deputy Commissioner, Dimapur
  ഈ - മെയില് വിലാസം

  നിയമനിർമ്മാണ നിയമസഭകൾ

   നഗരങ്ങൾ

   ടൗൺ കമ്മിറ്റി

   1. Chumukedima
   2. Medziphema

   മുനിസിപ്പൽ സമിതി

   1. Dimapur

   ബ്ലോക്കുകൾ

   1. Aghunaqa
   2. Chumukedima
   3. Dhansiripar
   4. Kuhuboto
   5. Medziphema
   6. Niuland

   Was this helpful?

   Sorry about that

   How can we improve it?