വിജയനഗര നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # Bellary

bellary ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

പേര്
Siddaraju
ഫോണ്‍

bellary ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

പേര്
Vacant
ഫോണ്‍

വിജയനഗര നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 90

എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
ANAND SINGH
പാർട്ടി
Indian National Congress
Election Date
2018-05-15

bellary ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
Y. DEVENDRAPPA
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം

ഇത് സഹായകരമാണോ?

ക്ഷമിക്കണം ആ

എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?