കല്ലൻഗുട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # North Goa

north goa ഡപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ

പേര്
Nila Mohanan
ഫോണ്‍

കല്ലൻഗുട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം - # 8

Shri Michael Lobo
എംഎൽഎ നാമം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Shri Michael Lobo
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
Election Date
2017-03-13

north goa ലോക്സഭാ മണ്ഡലം

Lok Sabha MP Name
SHRIPAD YESSO NAIK
പാർട്ടി
Bharatiya Janata Party
ഈ - മെയില് വിലാസം
സ്ഥിര വിലാസം
ഡൽഹി വിലാസം

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?