ಸಿಂಧನೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ರಾಯಚೂರ

ರಾಯಚೂರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Belathkar I.E
ದೂರವಾಣಿ

ರಾಯಚೂರ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
ARATHI POOJARI
ದೂರವಾಣಿ

ಸಿಂಧನೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #58

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
VENKATRAO NADAGOUDA
ಪಕ್ಷ
Janata Dal (Secular)
Election Date
2018-05-15

ಕೊಪ್ಪಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
KARADI SANGANNA AMARAPPA
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?