ಸಕಲೇಶಪುರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #Hassan

hassan ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
T.Chennakeshava I/c
ದೂರವಾಣಿ

hassan ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
H. N. RAMESH
ದೂರವಾಣಿ

ಸಕಲೇಶಪುರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #199

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
H K Kumaraswamy
ಪಕ್ಷ
Janata Dal (Secular)
ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ
2018-05-15

hassan ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
Devegowda,shri H.d.
ಪಕ್ಷ
Janata Dal (Secular)
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
743, "Amogh", 2nd Main Road, 9th Cross, Padmanabha Nagar,
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ
5, Safdarjung Lane, New Delhi - 110 011