ರಾಮದುರ್ಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Ramappa K
ದೂರವಾಣಿ

ರಾಮದುರ್ಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #18

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
MAHADEVAPPA SHIVALINGAPPA YADAWAD
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
ANGADI SURESH CHANNABASAPPA
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?