ಕಿತ್ತೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Ramappa K

ಕಿತ್ತೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #15

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
DODDAGOUDAR MAHANTESH BASAVANTARAY
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
ANANTKUMAR HEGDE
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?