ಹಿರಿಯೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Krishnamurthy
ದೂರವಾಣಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Vacant
ದೂರವಾಣಿ

ಹಿರಿಯೂರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #100

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
K POORNIMA
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2018-05-15

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
A NARAYANASWAMY
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?