Jawali ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #Kangra

kangra ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Sh. Ashwani Kumar
ದೂರವಾಣಿ

jawali ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #9

Sh. Arjun Singh
ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
Sh. Arjun Singh
ಪಕ್ಷ
(not set)
Address
Set No - 306, Pt.Jawahar Lal Nehru Vidhayak Sadan,Shimla-171004.
ದೂರವಾಣಿ
Election Date
2017-12-18

kangra ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
Kishan Kapoor
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?