ಡೂಮ್ ಡೂಮಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #Tinsukia

upper assam ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು

ಹೆಸರು
Smti Julie Sonowal,IAS
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

upper assam ಉದ್ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಸರು
Shri S. K. Gohain
Address
Upper Assam Zone P.O.-Jorhat, Pin No. 785014, Dist.-Jorhat, Assam

tinsukia ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Sri Badri Narayan Sonar, DAO
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

tinsukia ಉಪ ಕಮೀಷನರ್

ಹೆಸರು
Shri Oinam Sarankumar Singh, IAS
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

tinsukia ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Shri K. Nokte
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
Address
P.O.-Tinsukia, Pin No. 786125, Dist.-Tinsukia, Assam

ಡೂಮ್ ಡೂಮಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #125

Durga Bhumij
ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
Durga Bhumij
ಪಕ್ಷ
INDIA NATIONAL CONGRESS
Election Date
2016-05-19

lakhimpur ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
PRADAN BARUAH
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?