lower dibang valley ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಲೋಕಸಭಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

  lower dibang valley ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

  ಹೆಸರು
  ADUK PARON
  ದೂರವಾಣಿ
  ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
  Address
  DFO, DIBANG, ROING

  ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳು

  1. Dambuk
  2. Roing

  ಪಟ್ಟಣಗಳು

  ಗಮನಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣ

  1. Roing

  16 ಬ್ಲಾಕ್ಸ್

  1. Dumbuk-paglam
  2. Hunli-desali
  3. Roing-koronu

  ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

  ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

  ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?