Tawang ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #Tawang

tawang ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
Dr. ABDUL QAYUM
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

tawang ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #2

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
Tsering Tashi
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2019-05-01

arunachal west ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
KIREN RIJIJU
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?