Changlang South ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #Changlang

changlang ಸಹಾಯಕ ಆದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹೆಸರು
C. LOMA
ದೂರವಾಣಿ
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
Address
DFO, NAMPONG

changlang south ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ - #52

ಚುನಾಯಿತ ಎಂಎಲ್ಎ ಹೆಸರು
Phosum Khimhun
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2019-05-01

arunachal east ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪಿ
Tapir Gao
ಪಕ್ಷ
Bharatiya Janata Party
ಇ-ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ
ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸ
ದೆಹಲಿ ವಿಳಾಸ

ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತೇ?

ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು?