થૌબલ (મણિપુર) વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Thoubal

thoubal District Employment Officer

નામ
A. Kunjabihari Singh, DEO

થૌબલ (મણિપુર) વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 31

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Okram Ibobi Singh
પક્ષ
INC
Election Date
2017-03-11

inner manipur લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
DR RAJKUMAR RANJAN SINGH
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?