Torpa વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Ranchi

torpa વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 59

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Koche Munda
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
Election Date
2019-12-23

khunti લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
ARJUN MUNDA
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?