વઢવાણ વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Surendranagar

વઢવાણ વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 62

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Dhanjibhai Patel (makson)
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

surendranagar લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Dr. MUNJAPARA MAHENDRABHAI
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?