વિસનગર વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Mahesana

વિસનગર વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 22

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Patel Rushikesh Ganeshbhai
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

મહેસાણા લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
SHARDABEN ANILBHAI PATEL
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?