થરાદ વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Banas Kantha

થરાદ વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 8

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Patel Parbatbhai Savabhai
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

banaskantha લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
PARBATBHAI SAVABHAI PATEL
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?