સંતરામપુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર, પંચ મહાલ

સંતરામપુર વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 123

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Dindor Kuberbhai Mansukhbhai
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

દાહોદ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
JASHVANTSINH SUMANBHAI BHABHOR
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?