પારડી વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Valsad

પારડી વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 180

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Desai Kanubhai Mohanlal
પક્ષ
BJP
Election Date
2017-12-18

વલસાડ લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Dr.K.C.PATEL
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?