મોડાસા વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Sabar Kantha

મોડાસા વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 31

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Thakor Rajendrasinh Shivsinh
પક્ષ
INC
Election Date
2017-12-18

sabarkantha લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
RATHOD DIPSINH SHANKARSINH
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

Was this helpful?

Sorry about that

How can we improve it?