માણાવદર વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Junagadh

માણાવદર વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 85

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Chavda Jawaharbhai Pethaljibhai
પક્ષ
INC
Election Date
2017-12-18

પોરબંદર લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
RAMESHBHAI LAVJIBHAI DHADUK
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?