ધ્રાંગધ્રા વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Surendranagar

ધ્રાંગધ્રા વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 64

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Parsotam Ukabhai Sabariya
પક્ષ
INC
Election Date
2017-12-18

surendranagar લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
Dr. MUNJAPARA MAHENDRABHAI
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?