ભિલોડા વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Sabar Kantha

ભિલોડા વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 30

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Dr Anil Joshiyara
પક્ષ
INC
Election Date
2017-12-18

sabarkantha લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
RATHOD DIPSINH SHANKARSINH
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?