રાગ વિધાનસભા મતવિસ્તાર, Upper Subansiri

upper subansiri જીલ્લા વન અધિકારી

નામ
ટી બુઇ
ઈ - મેઈલ સરનામું
Address
DAPORIJO

રાગ વિધાનસભાની મતવિસ્તાર - # 25

ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય નામ
Tarin Dakpe
પક્ષ
National People's Party
Election Date
2019-05-01

arunachal west લોકસભા મતવિસ્તાર

લોકસભાના સાંસદ
KIREN RIJIJU
પક્ષ
Bharatiya Janata Party
ઈ - મેઈલ સરનામું
કાયમી સરનામુ
દિલ્હી સરનામું

શું આ મદદરૂપ હતું?

તે વિશે માફ કરશો

અમે તેને કેવી રીતે સુધારી શકે?