Bansihari Block, Dakshin Dinajpur District, West Bengal

dakshin dinajpur Deputy Commissioner

Name
Dr. (Mrs.) Deepap Priya P

dakshin dinajpur Superintendent of Police

Name
Shri Nagendranath Tripathi

Panchayats

  1. Brajaballavpur
  2. Ellahabad
  3. Ganguria
  4. Mahabari
  5. Shibpur