Raipur Block, Bankura District, West Bengal

bankura Deputy Commissioner

Name
Dr. Uma Shankar S

bankura Superintendent of Police

Name
Shri Koteswara Rao Nalavat

Panchayats

  1. Dhanara
  2. Dheko
  3. Dundar
  4. Fulkushma
  5. Mandalkuli
  6. Matgoda
  7. Melera
  8. Raipur
  9. Shyamsundarpur
  10. Sonagara