Rajnagar Block, South Tripura District, Tripura

south tripura District Forest Officer

Name
Shri Sanjib Das

Panchayats

 1. Barpathari
 2. Batisha
 3. Dakshin Radhanagar
 4. Dakshin Rajnagar
 5. Dakshin Srirampur
 6. Dimatali
 7. Durgapur
 8. Ekinpur
 9. Gouranga Bazar
 10. Indiranagar
 11. Jashmura
 12. Joychandpur
 13. Niharnagar
 14. Radhanagar
 15. Rajnagar
 16. Rangamura
 17. Trishna
 18. Uttar Rangamura
 19. Uttar Srirampur
 20. West Pipariakhola