north tripura district, tripura

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  north tripura District Forest Officer

  Legislative Assemblies

  1. KADAMTALA - KURTI
  2. BAGBASSA
  3. DHARMANAGAR
  4. KAILASAHAR
  5. JUBARAJNAGAR
  6. CHANDIPUR
  7. PANISAGAR
  8. PENCHARTHAL (ST)
  9. FATIKROY (SC)
  10. PABIACHHARA (SC)
  11. KANCHANPUR (ST)

  Towns

  Nagar Parishad

  1. Kailasahar
  2. Dharmanagar
  3. Kumarghat

  Blocks

  1. Damcherra
  2. Dasda
  3. Jampui Hills
  4. Jubarajnagar
  5. Kadamtala
  6. Kalacherra
  7. Laljuri
  8. Panisagar