Atmakur_s(08) Block, Suryapet District, Telangana

suryapet Deputy Commissioner

Name
Sri D. Amoy Kumar, IAS

suryapet Deputy Commissioner

Name
Sri D. Amoy Kumar, IAS

suryapet District Agriculture Officer

Name
Smt. U. Jyothirmai

Panchayats

 1. Aipoor(01)
 2. Atmakur-s(03)
 3. Bopparam(08)
 4. Dacharam(18)
 5. Enubamula(17)
 6. Ghatikal(06)
 7. Isthalapuram(04)
 8. Kandagatla(02)
 9. Kotapahad(09)
 10. Makta Kotta Gudem(12)
 11. Midthana Pally(10)
 12. Mukkudev Pally(11)
 13. Naseempet(13)
 14. Nemmikal(14)
 15. Patha Suryapet(16)
 16. Patherla Pahad(15)
 17. Ramanna Gudem(07)
 18. Settigudem(05)
 19. Thummala Penphad(19)