sawai madhopur district, rajasthan

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Bamanwas(ST)
  2. Gangapur
  3. Sawai Madhopur
  4. Khandar (SC)

  Towns

  Municipality

  1. Gangapur City
  2. Sawai Madhopur

  Blocks

  1. Bamanwas
  2. Bonli
  3. Chauth Ka Berwada
  4. Gangapur
  5. Khandar
  6. Sawai Madhopur