Ramsar Block, Barmer District, Rajasthan

Panchayats

 1. Abhe Ka Par
 2. Babu Guleria
 3. Bhachbhar
 4. Bheende Ka Par
 5. Boothia
 6. Chadar Madrup
 7. Chadi
 8. Derasar
 9. Gagriya
 10. Gangala
 11. Gardiya
 12. Hathma
 13. Indrohi
 14. Kantal Ka Par
 15. Khadeen
 16. Khara Rathoran
 17. Khariya Rathoran
 18. Padariya
 19. Pandhi Ka Par
 20. Ramsar
 21. Sajjan Ka Par
 22. Setrau
 23. Sihani
 24. Surali
 25. Tamliyar