Chhabra Block, Baran District, Rajasthan

Panchayats

 1. Bapcha
 2. Barai
 3. Bhilwara Neecha
 4. Bhoolon
 5. Buwa Kheri
 6. Chachora
 7. Dilod
 8. Ghata Kheri
 9. Godiya Mehar
 10. Googar
 11. Hana Kheri
 12. Jepla
 13. Jharkheri
 14. Kadaiya Ban
 15. Kadaiya Hat
 16. Kadaiya Nohar
 17. Khopar
 18. Kotrapar
 19. Moondakya
 20. Moondla
 21. Nipaniya
 22. Pachpara
 23. Pali
 24. Phaliya
 25. Semli
 26. Teetar Kheri
 27. Telni