Chaksu Assembly Constituency, Jaipur , Rajasthan

chaksu Assembly Constituency - #58

Elected MLA Name
VED PRAKASH SOLANKI
Party
Indian National Congress
ELection Date
2018-12-11

dausa Lok Sabha Constituency

Lok Sabha MP Name
Meena,shri Harish Chandra
Party
Bharatiya Janata Party
Permanent Address
4 KA-10, Jawahar Nagar,
Delhi Address
C-I/10, Tilak Lane, New Delhi-110001