rupnagar district, punjab

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

  1. Anandpur Sahib
  2. Rupnagar
  3. Chamkaur Sahib (SC)
  4. Kharar
  5. S.A.S.Nagar

  Towns

  Municipal Council

  1. Anandpur Sahib
  2. Nangal
  3. Rupnagar
  4. Morinda

  Municipal Council Out Growth

  1. Nangal

  Nagar Parishad

  1. Chamkaur Sahib

  Blocks

  1. Anandpur Sahib
  2. Chamkaur Sahib
  3. Morinda
  4. Nurpur Bedi
  5. Ropar