Baghapurana Block, Moga District, Punjab

Panchayats

 1. Alam Wala
 2. Bambiha Bhai
 3. Bhaloor
 4. Budh Singh Wala
 5. Channu Wala
 6. Cheeda
 7. Dallu Wala
 8. Demru Kalan
 9. Demru Khurd
 10. Dhillwan
 11. Ganji Gulab Singh
 12. Gholia Kalan
 13. Gholia Khurd
 14. Harie Wala
 15. Jita Singh Wala
 16. Kale Ke
 17. Kotla Mehar Singh
 18. Kotla Rai Ka
 19. Ladhai Ke
 20. Lande
 21. Langiana Kalan
 22. Langiana Khurd
 23. Mahla Kalan
 24. Mahla Khurd
 25. Mal Ke
 26. Manu Ke
 27. Mari Mustafa
 28. Maur Nau Abad
 29. Nathe Wala
 30. Natho Ke
 31. Nathu Wala Garbi
 32. Panj Grain Khurd
 33. Phule Wala
 34. Rajiana
 35. Rode
 36. Saho Ke
 37. Sangat Pura
 38. Sekhan Kalan
 39. Sekhan Khurd
 40. Smadh Bhai
 41. Small Sar
 42. Sukha Nand
 43. Thathi Bhai
 44. Thraj
 45. Ugo Ke
 46. Vero Ke
 47. Wander