mansa district, punjab

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  Legislative Assemblies

   Towns

   Municipal Council

   1. Bareta
   2. Budhlada
   3. Mansa

   Nagar Parishad

   1. Sardulgarh
   2. Bhikhi

   Blocks

   1. Bhikhi
   2. Budhlada
   3. Jhunir
   4. Mansa
   5. Sardulgarh