Sehna Block, Barnala District, Punjab

Panchayats

 1. Alkara
 2. Bakhatgarh
 3. Ballo Ke
 4. Bhotna
 5. Bidhate
 6. Burj Fatehgarh
 7. Cheema
 8. Chhana Gulab Singh Wala
 9. Chung
 10. Daraj
 11. Daraka
 12. Deepgarh
 13. Dhilwan Nabha
 14. Dhilwan Patiala
 15. Ghunas
 16. Jangiana
 17. Jodhpur
 18. Kaire
 19. Khark Singh Wala
 20. Majhu Ke
 21. Malian
 22. Maur Nabha
 23. Maur Patiala
 24. Mehta
 25. Nainewal
 26. Pakho Ke
 27. Patti Jaimal Singh Wala
 28. Ramgarh
 29. Sandhu Kalan
 30. Sehna
 31. Tajo Ke
 32. Tallewal
 33. Talwandi
 34. Ugo Ke