jagatsinghapur district, odisha

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  jagatsinghapur Deputy Commissioner

  Name
  Smt. Yamini Sarangi,IAS

  jagatsinghapur District Panchayat Officer

  Name
  Pramod Kumar Malik

  Legislative Assemblies

   Towns

   Municipality

   1. Paradip
   2. Jagatsinghapur

   Blocks

   1. Balikuda
   2. Biridi
   3. Ersama
   4. Jagatsinghpur
   5. Kujang
   6. Naugaon
   7. Raghunathpur
   8. Tirtol