nagpur district, maharashtra

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  nagpur Deputy Commissioner

  Name
  Shri Sachin Kurve

  Legislative Assemblies

  1. Ramtek
  2. Savner
  3. Katol
  4. Kamthi
  5. Hingna
  6. Nagpur North
  7. Nagpur West
  8. Nagpur East
  9. Nagpur Central
  10. Nagpur South West
  11. Nagpur South
  12. Umred (SC)

  Towns

  Municipal Corporation

  1. Nagpur

  Municipal Council

  1. Mowad
  2. Narkhed
  3. Katol
  4. Kalameshwar
  5. Mohpa
  6. Savner
  7. Khapa
  8. Ramtek
  9. Kamptee
  10. Umred

  Cantonment Board

  1. Kamptee

  Blocks

  1. Bhiwapur
  2. Hingna
  3. Kalameshwar
  4. Kamptee
  5. Katol
  6. Kuhi
  7. Mauda
  8. Nagpur (rural)
  9. Narkhed
  10. Parseoni
  11. Ramtek
  12. Savner
  13. Umred