Kagal Block, Kolhapur District, Maharashtra

kolhapur Deputy Commissioner

Name
Shri. Avinash Jagannath Subhedar

Panchayats

 1. Alabad
 2. Anur
 3. Arjuni
 4. Arjunwada
 5. Awachitwadi
 6. Bachani
 7. Baleghol
 8. Bamani
 9. Banage
 10. Bastavade
 11. Belavale Bk.
 12. Belavale Kh.
 13. Belewadi - Kalamma
 14. Belewadi Masa
 15. Benikre
 16. Bhadgaon
 17. Bidri
 18. Bolavi
 19. Bolaviwadi
 20. Boravade
 21. Chikhali
 22. Chimgaon
 23. Choundal
 24. Doulatwadi
 25. Ekondi
 26. Farakatewadi
 27. Galagale
 28. Gorambe
 29. Haladi
 30. Haladwade
 31. Hamidwada
 32. Hanabarwadi
 33. Hasur Bk.
 34. Hasur Kh.
 35. Jainyal
 36. Kapshi
 37. Karanjivane
 38. Kardyal
 39. Karnur
 40. Kasaba Sangaon
 41. Kasari
 42. Kembali
 43. Kenavade
 44. Khadakewada
 45. Koulage
 46. Kurani
 47. Kurukali
 48. Lingnur Dumala
 49. Lingnur Kapashi
 50. Madyal
 51. Malage Bk.
 52. Malage Kh.
 53. Mangnur
 54. Metage
 55. Mhakave
 56. Mouje Sangaon
 57. Mugali
 58. Nandyal
 59. Nidhori
 60. Pimpalgaon Bk.
 61. Pimpalgaon Kh.
 62. Pirachiwadi
 63. Randivewadi
 64. Sake
 65. Savarde Kh.
 66. Sawarde Bk.
 67. Shankarwadi
 68. Shendur
 69. Shindewadi
 70. Siddhanerli
 71. Sonage
 72. Sonali
 73. Sulkud
 74. Surupali
 75. Tamanakwada
 76. Thanewadi
 77. Undarwadi
 78. Vadgaon
 79. Vandur
 80. Vhanali
 81. Vhanur
 82. Walave Kh.
 83. Yamage