Erandol Block, Jalgaon District, Maharashtra

jalgaon Deputy Commissioner

Name
Shri Kishor Dattatraya Nimbalkar

Panchayats

 1. Adgaon
 2. Anandnagar
 3. Anturli Kh.
 4. Bamhne
 5. Bhalgaon Bk.
 6. Bhatkhede
 7. Dapori
 8. Dharagir
 9. Farkande
 10. Galapur
 11. Hanmantkhede Bk.
 12. Hanmantkhede Sim
 13. Jalu
 14. Javkhede Bk.
 15. Javkhede Kh.
 16. Javkhede Sim
 17. Kadholi
 18. Kasoda
 19. Khadke Bk.
 20. Khadke Kh.
 21. Khadke Sim
 22. Kharchi Bk.
 23. Kharchi Kh.
 24. Khedgaon
 25. Khedi Kh.
 26. Malkhede Bk.
 27. Nagduli
 28. Nandkhurde Bk.
 29. Nandkhurde Kh.
 30. Nipane
 31. Patarkhede
 32. Pimpalkhothe Bk.
 33. Pimpalkothe Kh.
 34. Pimpalkothe Pr. Chandsar
 35. Pimpri Bk.
 36. Pimpri Pr. Chandsar
 37. Ravanje Bk.
 38. Ravanje Kh.
 39. Ringangaon
 40. Sawade Pr. Chandsar
 41. Sonbardi
 42. Tade
 43. Takarkhede
 44. Talai
 45. Toli Kh.
 46. Umarde
 47. Utran Ahir Hadd
 48. Utran Gujar Hadd
 49. Vaijanath
 50. Vankothe
 51. Varkhedi
 52. Vikharan