Chimur Block, Chandrapur District, Maharashtra

chandrapur Deputy Commissioner

Name
Shri Ashutosh Salil

Panchayats

 1. Adegaon Desh
 2. Amadi Begde
 3. Amarpuri
 4. Ambeneri
 5. Amboli
 6. Bhisi
 7. Bhiwkund
 8. Bodadha
 9. Borgaon (buthi)
 10. Bothali La-
 11. Bothali Vaha-
 12. Chakjambhulvihira
 13. Chakjatepar
 14. Chichala Ku-
 15. Chichala Shastri
 16. Chicholi
 17. Doma
 18. Gadgaon
 19. Gadpipri
 20. Gondeda
 21. Hirapur
 22. Hiwara
 23. Jambhulghat
 24. Jamgaon Komti
 25. Jawarabodi
 26. Kajalsar
 27. Kalamgaon
 28. Kanhalgaon
 29. Kaparla Khu-
 30. Kavadasi Dak.
 31. Kawadsi Deshmane
 32. Kawthala
 33. Kesalabodi
 34. Kewada
 35. Khadasangi
 36. Khairi
 37. Khambala
 38. Khangaon
 39. Khapari Dharmu
 40. Khutala
 41. Kitadi (makta)
 42. Kitadi Tukum
 43. Kolara Tukum
 44. Kolari
 45. Kotgaon
 46. Lawari
 47. Lohara
 48. Madnapur
 49. Mahadwadi
 50. Mahalgaon
 51. Malewada
 52. Manemohadi
 53. Mangalgaon
 54. Masal Bu-
 55. Metepar
 56. Mhasali
 57. Motegaon
 58. Murpar
 59. Nandara
 60. Navegaon Navin
 61. Navegaon Peth
 62. Navin Jaamni
 63. Navtala
 64. Neri
 65. Palasgaon
 66. Panjarepar
 67. Paradpar
 68. Pethbhansuli
 69. Pimpalgaon
 70. Piparda
 71. Puyardand
 72. Rengabodi R
 73. Satara
 74. Sathgaon
 75. Savarala
 76. Sawargaon
 77. Sawari
 78. Shankarpur
 79. Shirpur
 80. Shivapur
 81. Shiwara
 82. Siraspur
 83. Sonegaon Wan.
 84. Talodhi Na.
 85. Tekepar
 86. Usegaon
 87. Vihirgaon
 88. Vihirgaon Tukum
 89. Wadasi
 90. Wagheda
 91. Wahangaon
 92. Wakarla
 93. Yerkheda