Lakhandur Block, Bhandara District, Maharashtra

Panchayats

 1. Asola
 2. Athali
 3. Barwha
 4. Belati
 5. Bhagadi
 6. Bothali
 7. Chapral
 8. Chichal
 9. Chicholi
 10. Chikna
 11. Dahegaon
 12. Dambevirli
 13. Dharmapuri
 14. Dholsar
 15. Dighori (mothi)
 16. Dokesarandi
 17. Donad
 18. Gaurala
 19. Gunjepar
 20. Hardoli
 21. Itan
 22. Jaitpur
 23. Kanhalgaon
 24. Karandla
 25. Khairi (pat)
 26. Khairi(ghar)
 27. Khairna
 28. Kholmara
 29. Kirmati
 30. Kochhi
 31. Kudegaon
 32. Madeghat
 33. Manded
 34. Mandhal
 35. Manegaon
 36. Masal
 37. Moharna
 38. Murmadi
 39. Murza
 40. Nanded
 41. Opara
 42. Pachgaon
 43. Pahungaon
 44. Palependhari
 45. Pardi
 46. Parsodi (nag)
 47. Pauldawana
 48. Pendhari
 49. Pimpalgaon
 50. Puyar
 51. Rajni
 52. Rohani
 53. Sakhara
 54. Sarandi(bk)
 55. Sonegaon
 56. Soni
 57. Tai(bk)
 58. Tawasi
 59. Tirkhuri
 60. Vihirgaon
 61. Virli (kh)
 62. Virli(bk)