akola district, maharashtra

Lok Sabha Parliamentary Constituency

  akola Deputy Commissioner

  Name
  Shri. Astik Kumar Pandey

  Legislative Assemblies

  1. Akot
  2. Akola East
  3. Balapur
  4. Murtizapur (SC)
  5. Akola West

  Towns

  Municipal Corporation

  1. Akola

  Municipal Council

  1. Telhara
  2. Akot
  3. Balapur
  4. Murtijapur
  5. Patur

  Blocks

  1. Akola
  2. Akot
  3. Balapur
  4. Barshitakli
  5. Murtijapur
  6. Patur
  7. Telhara